Effektiv & hållbar murning med Dansk Randers tegel!

Tegel har genom året tillverkats i en uppsjö av format. Idag är det mesta teglet som används i Sverige importerat från Danmark och därför är dansk format vanligast.

När en byggnad ska förses med tegelfasad är det bra att ha tegelmåtten i åtanke redan från början så att måttsättningen på till exempel pelare utformas efter detta. Detta gör att fasaden blir både snyggare och det bli enklare för muraren. Mätkedjan 6, 12, 18, 24 är en bra tumregel att jobba efter.

Scroll to top