blogg post 4 scaled

StoVentec

StoVentec är ett tvåstegs tätat ventilerat fasadsystem som lämpar sig för såväl renovering som nybyggnation. Ventilationen på baksidan av systemet håller bakomliggande vägg och isolering skyddad, eftersom den inbyggda luftspalten mellan isolerskiktet och fasadskivan gör att byggfukt och eventuellt inträngande vatten dräneras och ventileras bort. Det ger en fuktsäker, ventilerad och dränerad fasad.

Lätt och hållbar fasadskiva
Grunden i StoVentec-systemet är en fasadskiva som består av 88 % återvunnet glas. Skivan är fuktstabil, enkel att montera och har en låg vikt, vilket ger en förbättrad arbetsmiljö för entreprenören vid hantering på byggarbetsplatsen.

Stort utrymme för design
StoVentec ger stort utrymme att utforma fasadytan genom det breda utbudet av ytbeläggningar: putstegelsten, natursten, glaspanelerglasmosaik och solcellspaneler. På flera ytbeläggningar går det att välja mellan olika strukturer, kulörer, tjocklekar, och format. Möjligheten att använda olika appliceringstekniker eller screentryck på vissa material gör att man kan skapa en unik design.

Flexibla underkonstruktioner
StoVentec-systemen kan monteras på olika slags underkonstruktioner. Dessa monteras enkelt på alla bärkraftiga underlag, justerar ojämna fasadytor eller kan med fördel användas för att skapa liv i fasader med nivåskillnader eller kurvade ytor.

Underkonstruktionen i StoVentec-systemen är en strukturell länk mellan fasaden och murverket som absorberar vindlaster och egenvikt som finns på fasaden. Underkonstruktioner av rostfritt stål har integrerat korrosionsskydd och minskar köldbryggor, vilket möjliggörs då stål har en betydligt lägre värmeledningsförmåga än aluminium (11–13 gånger lägre). Resultatet är en effektiv isolering, en väggtjocklek med önskat u-värde och behov av mindre isolerings tjocklek.

Vi erbjuder tre typer av underkonstruktioner:

  • StoVentro X, en flexibel underkonstruktion som låter dig justera en eventuellt ojämn fasad på ett snabbt och enkelt sätt. Kan användas med StoVentec R (putsad yta). Rekommenderas för isolerings tjocklekar upp till 160 mm.
  • StoVentec Stålprofil ger den enklaste och bästa underkonstruktionen när man använder StoVentec som ren fasadbeklädnad på en isolerad bakomliggande vägg.

StoVentro Y: För isolerings tjocklekar över 160 mm eller tyngre fasadbeklädnader rekommenderas underkonstruktionen StoVentro Y med väggfästen och T-profiler.

Scroll to top